to EU site EU website
Основна

Простота в усвояването

Ефективност на производството

Качественно обслужване

Системата за автоматизирано проектиране COMTENSE Apparel CAD System е предназначена за разработване на детайли и маркери/шаблони за изделия от шевната промишленост. САПР COMTENSE успешно се прилага при разработката на ежедневни дрехи и бельо, изделия от плат и трико, специални облекла, униформени дрехи, аксесоари, чанти, калъфи за мека мебел, автомобилни седалки и много други.

Вече повече от 30 години, започвайки от 1980 година, ние развиваме и постоянно усъвършенстваме нашите програмни продукти.

Девизът на нашите разработчици е: простота в усвояването от потребителите, ефективност на производството и качественно обслужване. Днес повече от 600 фирми в Европа и Азия реализрат своя успех с помощта на програмното осигуряване, оборудването, а също на качественното и своевременно обслужване от COMTENSE.

В САПР COMTENSE са автоматизирани следните дейности:

  • построяване на базови конструкции за шивашки изделия,
  • конструктивно моделиране на дрехи,
  • градация/размножение/ на детайли,
  • създаване на маркери/шаблони/ на детайлите и изчертаването им на хартия,
  • създаване на файлове за автоматизирано кроене.

Системата COMTENSE е реализирана под формата на набор от взаимносвързани програмни модули. Наборът от програмни модули и типа на ползваното оборудване може да бъде избран и настроен индивидуално за всеки клиент, като се отчита мащаба на производството и асортимената на продукцията. В повечето случаи ние препоръчваме да се ползва една от типовите версии на САПР. Системата се инсталира «под ключ» и с гаранция. COMTENSE осъществява обучение на потребителите, настройка и поддръжка на програмните средства, а също гаранционно и следгаранционно обслужване на техническото оборудване в състава на САПР.


Контакти

info@comtense.bg

©Comtense, 2000-2021