to EU site EU website
Основна

ВЕРСИИ НА САПР

Системата за автоматизирано проектиране COMTENSE Apparel CAD System е предназначена за разработване на детайли и маркери/шаблони за изделия от шевната промишленост. САПР COMTENSE успешно се прилага при разработката на ежедневни дрехи и бельо, изделия от плат и трико, специални облекла, униформени дрехи, аксесоари, чанти, калъфи за мека мебел, автомобилни сседалки и много други.

Многогодишния опит ни позволява да предложим на потребителите няколко версии на САПР.

Видове версии на програмно осигуряване на САПР COMTENSE

Индив – версия ориентирана към индивидуалните предприемачи, осъществяващи разработкаи градация на детайли. Тази версия се ползва плотери и принтери формат A0 (максимална ширина на печат до 1,4 м).
Ателье – версия предназначена за ателиета и дизайнерски студия, разработващи модели на дрехи и осъществяващи градация /размножение/ на детайлите. В тнози вариант на програмата са достъпни всички функции на консктруиране, моделиране и градация на детайлите. Възможно е ползването на широкоформатен печат на детайлите и свързването на няколко работни места в мрежа.
Предприятие – тази версия е с най-голямо приложение за малки, средни и големи шивашки фирми. Наред с конструирането, моделирането и градацията на детайлите, тази версия има разширени възможности за създаване на маркер /шаблон/, отчитайки условията на конкретното шивашко производство. Възможно е ползването на широкоформатен печат на детайлите и свързването на няколко работни места в мрежа.
Мебель+ – специална версия за предприятия, произвеждащи мека мебел. Версията притежава всичкщи програмни средства необходими за ефективното разработване на детайли и маркери/шаблони/ за целия асортимент меки мебели, калъфи за седалки, меки играчки, чанти.

Разширения на САПР

AutoNester – високоефективно автоматично редене на маркери /шаблони/. Автоматичното редене позволява да се създават както ISO-файлове за автоматизирано кроене, така и файлове за изчертаване на плотер. Прогламата позволява да се зададе поредност от няколка маркера за автоматично редене. Този режим е разчетен за работа продължително време без участието на опиратор.
План раскроя – програма, предназначена за съкращавану на броя на маркерите необходими за изпълнение на производствената задача. Намаляването на броя на маркерите и повишаването на броя на настилите значително повишава производителността на кроялния участък, съкращавайки времето за настилане и кроене. За изготвяне на плана се задават броя на изделията по размери и изискваните параметри на разчета. Програмата генерира варианти на кроене с ползването на различен брой изделия в маркера и с различна височина на настилите. За оптимален се приема плана с минимален брой маркери. Възможно е коригиране на получения в автоматичен режим план
CNC-раскрой – модул за управление на автоматизираното разкройно устройство (с CNC-управлением), позволява формирането на ISO файлове за АРУ. Ползва се за големи фирми произвеждащи дрехи (а също така и мека мебел) в големи обеми. Програмата се поставя, като допълнение към версия «Предприятие».
©Comtense, 2000-2021